Projekter

Vi er stolte af vores kunder og det arbejde, vi laver sammen. Her på siden kan du finde udvalgte projekter.

Hjerteforeningen

Interessentanalysen gav inspiration til Hjerteforeningens arbejde ved at indkredse status og mulighedsrummet for at styrke, målrette og effektivisere Hjerteforeningens arbejde med politisk interessevaretagelse, relationer og kommunikation.

Third Sector

Augustinus Fonden

Augustinus Fonden fik styrket sin kommunikation gennem en involverende og dybdegående omdømmeanalyse blandt fondens nøgleinteressenter, politikere, embedsværk og uddelingsmodtagere.

Third Sector

Københavns Transport- og Trafikpolitiske Forum

Københavns Transport- og Trafikpolitiske Forum 2020 har som sit unikke formål at etablere et uafhængigt diskussionsforum. Schultz J & Goll har fungeret som sekretariat for forummet, der skal udvikle ideer, kvalitetssikre beslutninger og skabe gensidig forståelse.

InfrastrukturThird Sector

Grenaa Havn

Grenaa Havn har vedtaget en strategi, der skal positionere havnen som partnerskabshavn for en grøn verden 2025. Med en PA-indsats, tager havnen en ledende position i debatten om at flytte tung transport fra land til vand og skabe gevinster for miljø og klima.

Infrastruktur

Schmidt Hammer Lassen

Den danske arkitektvirksomhed Schmidt Hammer Lassen indtrådte i begyndelsen af 2018 i et strategisk partnerskab med amerikanske Perkins+Wills. Med en klar kommunikationsstrategi sikrer SHL en unik position og klare værditilbud for både kunder, interessenter og personale.

Professional Services

Kaktustårnene

Med spidse facader og karakteristiske konturer er Kaktustårnene blevet en del af Københavns skyline. Op til lanceringen, opstod der behov for en klar fortælling og kommunikation om projektet. 

Ejendomsbranchen