Corporate

Vi arbejder tæt sammen med bestyrelser, direktioner og kommunikationsansvarlige, og vi finder de løsninger, der virker.

Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate Corporate

Services

Vi har som rådgivere tidligere selv haft job med både ledelse og ansvar for at skabe kommercielle resultater. Og vi omsætter vores kompetencer med skarp tænkning, samarbejde og en sans for processer.

01

Krisekommunikation

God krisekommunikation handler om at forstå, hvad det er, der er den egentlige problemstilling bag krisen. Det lyder oplagt – men de fleste virksomheder kommer galt af sted, fordi de i krisehåndteringen forledes til at fokusere for meget på symptombehandling frem for at adressere den grundlæggende problemstilling, der driver krisen. Samtidig skal traditionelle medier og de sociale, interessenter, regulatorer og politikere håndteres med klar strategi, velafprøvede redskaber og metodikker og stor professionalisme. Vi rådgiver store og mellemstore virksomheder om håndtering af tillidskriser, konflikter, ulykker, it-nedbrud og meget mere. Vi er rådgivere hele vejen gennem forløbet. Vi afdækker styrker og svagheder i håndteringen, vi udarbejder krisestrategier og -beredskaber, vedligeholder kompetencer og træner ledelse og nøglemedarbejdere. Undervejs monitorer de redaktionelle og de sociale medier og reagerer på baggrund af indsigt. Og vi bistår med dialogen med medier og interessenter.

02

Medie- og budskabstræning

Det gælder for alle professionelle specialister i kritiske eller krævende funktioner – topatleter, dygtige talere og professionelle ledere – at de træner, inden de skal levere deres egentlige indsats. Det er nødvendigt, både for den personlige gennemslagskraft og for det faktiske resultat. Derfor er det selvfølgelig også en fordel for topledere, at de træner deres budskaber og leveringen af dem løbende. Især hvis der er tale om at forberede vigtige medieoptrædener, interviews eller interne kommunikationssituationer.
 

03

Strategi

Schultz J & Goll udvikler strategier med kommunikationsvirkemidler, som fokuserer på at skabe løsninger på konkrete udfordringer og fremmer forretningsmæssige mål. Vi sammentænker mål og strategier for forretning, interessenter, organisation og positionering. Strategierne bygger på klare analyser – og vi udvikler formater, der passer ind i eksisterende strategisk arbejde og understøtter eller videreudvikler de overordnede forretningsstrategier, som alle virksomheden øvrige indsatser bygger på. Strategierne kan have forskellige navne og kan være tværgående – i form af fx forretningsudvikling og -strategier, grundfortælling, kommunikationsstrategi. Og der kan være tale om specialiserede strategier inden for Public Affairs, udvikling af kommunikationsindsatsen i forskellige geografier og på tværs af forretningsenheder, positioneringsstrategier m.v. Det gennemgående fokus for os er, at strategierne skal være eksekver- og målbare og vie mening i hverdagens konkrete arbejde.

04

Public Affairs

De politiske beslutningsprocesser forandrer sig både internationalt, nationalt og i kommunerne. Der er nye krav fra politikerne – og nye muligheder for både virksomheder og NGO’er i forhold til at skabe og forme fremtidens lovgivning. Schultz J & Goll bidrager til politikudvikling og nye løsninger gennem innovation og partnerskaber. Det langsigtede perspektiv kalder vi Agenda Setting. Det kortsigtede er vi ikke bange for at kalde lobbyisme.

05

Corporate PR

Alle virksomheder og organisationer rummer viden. Viden i form af nyheder, indsigter, holdninger, trends, tal, fakta om forretningen og dens resultater, mennesker, knowhow. Viden, som i langt de fleste tilfælde fortjener at blive delt. Internt og eksternt – i de rigtige kanaler. Schultz J & Goll hjælper med at finde de relevante historier. Vi omsætter og oversætter viden til gode vinkler. Vi skriver og producerer i genrer og kanaler, der passer til formålet.

06

Grundfortælling

Virksomhedens grundfortælling, det vil sige dens værdier, strategi og identitet, skal gennemsyre alle kommunikationsaktiviteterne, både i den daglige ledelse, den mundtlige og skriftlige kommunikation og PR-aktiviteterne. Der er således ikke nødvendigvis tale om mere kommunikation, snarere om mere præcis kommunikation gennem netværk, personlige kontakter og presse.

07

IR kommunikation m.m

Finansiel kommunikation er afgørende i forbindelse med fx opkøb, frasalg og børsintroduktioner og handler om kommunikationen af strategisk vigtige prioriteringer, der har direkte indflydelse på virksomhedens værdiansættelse og værdiskabelse. Schultz J & Goll rådgiver om Finansiel kommunikation og Investor Relations, og vi lægger PR-køreplan for fusioner, børsnoteringer og kapitalrejsninger.

08

Analyser

Hvilken opfattelse har målgrupper og stakeholders – kunder, borgere, brugere, politikere og beslutningstagere – af virksomheden? Og hvordan udvikler kendskabet og dens omdømme sig år efter år? Formålet med omdømmeanalyser, interessentanalyser og kendskabsanalyser er at undersøge sammenhængen mellem virksomhedens ønskede profil og opfattelsen hos målgrupper og stakeholders.

Schultz J & Goll foretager omdømmeanalyser, interessentanalyser og kendskabsanalyser. Vi er specialister i analyser med afsæt i eksplorative, dybdegående interviews – og den kvantitative dataindsamling laver vi i samarbejde med anerkendte analyseinstitutter.

Vores kompetencer

Vores rådgivere er et hold af erfarne kræfter, der har prøvet det meste. Arbejdet for danske og globale virksomheder. Arbejdet politisk, kommercielt og ledelsen af virksomheder i de sektorer, vi er specialister i: Infrastruktur, energi, pharma, professional services og den offentlige sektor.

Mød vores specialister

Peter Goll

Læs mere

Peter Goll Peter Goll Peter Goll Peter Goll Peter Goll Peter Goll Peter Goll Peter Goll Peter Goll Peter Goll Peter Goll Peter Goll Peter Goll Peter Goll Peter Goll Peter Goll Peter Goll Peter Goll Peter Goll Peter Goll
Peter Goll
Peter Goll er Administrerende Direktør & Partner hos Schultz J & Goll og har 25 års erfaring som kommunikationsrådgiver, bl.a. som kommunikationsdirektør hos Københavns Lufthavn og har arbejdet som rådgiver inden for en lang række virksomheder med corporate kommunikation, digital kommunikation, PR og positionering.
Frank Laybourn

Læs mere

Frank Laybourn Frank Laybourn Frank Laybourn Frank Laybourn Frank Laybourn Frank Laybourn Frank Laybourn Frank Laybourn Frank Laybourn Frank Laybourn Frank Laybourn Frank Laybourn Frank Laybourn Frank Laybourn Frank Laybourn Frank Laybourn Frank Laybourn Frank Laybourn Frank Laybourn Frank Laybourn
Frank Laybourn
Frank Laybourn er Director of Public Affairs hos Schultz J & Goll. Frank har mere end 20 års kommerciel og ledelsesmæssig erfaring fra den offentlige og private sektor og har rådgivet både globale og nationale virksomheder om public affairs, kommunikation og dagsordensætning.
Louise Helstrup Guldager

Læs mere

Louise Helstrup Guldager Louise Helstrup Guldager Louise Helstrup Guldager Louise Helstrup Guldager Louise Helstrup Guldager Louise Helstrup Guldager Louise Helstrup Guldager Louise Helstrup Guldager Louise Helstrup Guldager Louise Helstrup Guldager Louise Helstrup Guldager Louise Helstrup Guldager Louise Helstrup Guldager Louise Helstrup Guldager Louise Helstrup Guldager Louise Helstrup Guldager Louise Helstrup Guldager Louise Helstrup Guldager Louise Helstrup Guldager Louise Helstrup Guldager
Louise Helstrup Guldager
Louise Helstrup Guldager har arbejdet med PR, medier, strategisk kommunikation og krisekommunikation på begge sider af bordet i 16 år – de sidste 3 år hos Schultz J & Goll. Louise rådgiver og træner administrerende direktører, bestyrelsesmedlemmer og ledere i den private og offentlige sektor med at opbygge og beskytte deres omdømme.

Interesseret i at høre mere om vores corporate-ydelser?

Kontakt Peter for at høre mere
Kontakt
Kontakt