God krisekommunikation er en strategisk indsats

 

God krisekommunikation handler om at håndtere det egentlige – årsagerne til kriser og de relationer, der lider skade i forhold til ledelsen, forretningen og organisationen. Det handler om stille skarpt på årsagerne til krisen og i den konkrete håndtering at kunne analysere og gennemføre de ændringer, der ofte er nødvendige.  Og det handler om at evnen at navigere professionelt, effektivt og ærligt i forhold til alle krisens interessenter – medarbejderne, kunderne, medierne.

Krisekommunikation er derfor først og fremmest krisehåndtering og kriseledelse. Der tale om en strategisk indsats – og ikke et kommunikationsværktøj, som tages frem fra værktøjskassen, når krisen rammer virksomheden, organisationen eller enkeltpersonen.

Krisekommunikation før, under og efter krisen

 

Der er indsatser før, under og efter krisen. For os handler den samlede indsats om at forberede virksomheden bedst muligt i potentielle krisescenarier – før krisen kommer. Der er ikke tid til at planlægge, når en mediekrise buldrer. Der skal tiden bruges til at håndtere situationen, og det kræver forberedelse, organisering og træning. Vi afdækker styrker og svagheder i forhold til håndteringen, og vi organiserer en krisestyregruppe. Vi udarbejder krisestrategier og -beredskaber, som implementeres, vedligeholdes og trænes.

Under en krise: Vi holder kunden i hånden hele vejen. Vi situationstilpasser kriseberedskabet og hjælper med at aktivere det. Vi monitorer de redaktionelle og de sociale medier og reagerer på baggrund af indsigt. Vi udarbejder kommunikation til alle interessenter. Vi medietræner talspersonerne. Og vi tager dialogen med medierne, når det er den rigtige taktik.

Efter en krise: Vi monitorerer fortsat de redaktionelle og sociale medier og reagerer fortsat på baggrund af indsigt. Efter en grundig evaluering udvikler og eksekverer vi en PR-plan som en del af genopretningsindsatsen.